I Etap - Rozpoznanie obejmuje spotkanie i rozmowe z klientem na temat przyszłego zlecenia. Na tym etapie staramy się poznać profil działalności firmy osoby zlecającej, jej założenia i cele, które chce zrealizować poprzez współprace z nami. Dobre rozpoznanie oczekiwań jest jednym z podstawowych czynników, które mają wpływ na końcowy sukces i zadowolenie.

II Etap - Planowanie ma na celu rozplanowanie treści i zawartości merytorycznej serwisu. Na tym etapie następuje wybór odpowiedniej tonacji kolorów, układu graficznego.

III Etap - Wykonanie projektu wstępnego - projekt graficzny strony. Przedstawienie roboczej wersji serwisu, wprowadzenie proponowanych zmian.

IV Etap - Przedstawienie wykonanych prac, zatwierdzenie, umieszczenie na serwerze.

V Etap - Stała współpraca z klientem, wprowadzanie nowych rozwiązań i unowocześnianie witryny, administracja i aktualizacja strony.